قوانین ارسال مطلب:

1. مطلب شما سیاسی نباشد.

2. مطالب غیر اخلاقی مجاز نمی باشد.

3. مطلب شما در مورد اخبار بازیگران و یا اخبار و مطالب حاشیه ای نباشد.

4. مطلب شما تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

5. مطلب شما آهنگ با کلام نباشد.

4. فرمت فایل پذیرفته شده برای تصویر شاخص png می باشد.

5. فایل های پذیرفته شده برای آپلود, موزیک بی کلام , ویدیو , فایل زیپ و پی دی اف می باشد.( حداکثر مقدار آپلود 128MB و امکان آپلود حداکثر 5 فایل به طور همزمان )