مقام شهید نزد خدا

در این مقاله میخواهیم درباره مقام شهید نزد خداوند صحبت کنیم.
اولا شهید کیست؟
شهید به فردی گفته میشود که در راه خدا جهاد میکند و با دشمنان اسلام میجنگد و در این راه به شهادت میرسد.
حال باید ببینیم که شهادت را به هرکسی میدهند یا نه؟ در ظاهر, هرکسی میتواند به جبهه برود و شهید شود اما حقیقت اینست که خداوند شهادت را نصیب هرکسی نمیکند بلکه شهادت واقعی را کسانی درک میکنند که به معرفت, ایمان, اخلاص و شهادت طلبی دست پیدا کنند. بعضی فقط معیار آخری یعنی شهادت طلبی را دارند و این کافی نیست. یک مرگ عالی یک زندگی عالی را میخواهد.


حال میخواهیم روایاتی در باب شهادت و مقام شهادت بیاوریم:
رسول خدا(ص) فرمود: بهترین مرگ ها شهادت است.(بحارالانوار,ج67,ص8,حدیث4)

امام سجاد(ع) فرمود: هیچ قطره ای نزد خدا محبوبتر از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود نیست.(وسائل الشیعه,ج11,ص8,حدیث11)

رسول خدا(ص) فرمود: به شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا میشود که اولین آنها بخشیدن گناهان اوست به واسطه اولین قطره خونش.(وسائل الشیعه,ج11,ص9,حدیث20)

رسول خدا(ص) فرمود: به شهید شش امتیاز داده میشود هنگامیکه اولین قطره خونش ریخته شود:
1.تمام گناهانش بخشیده میشود.
2.جایگاه خود را در بهشت میبیند.
3.از حوریان با او ازدواج میکنند.
4.از وحشت بزرگ روز قیامت در امان میباشد.
5.از عذاب قبر ایمن است.
6.به زیور ایمان آراسته میگردد.(کنزالمعال,ج4,ص410,حدیث1152)

رسول خدا(ص) فرمود: شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت میکند.(کنزالمعال,ج4,ص401,حدیث1119)

رسول خدا(ص) فرمود: از افرادی که وارد بهشت میشوند هیچکس آرزوی بازگشت به دنیا را ندارد گرچه تمام آنچه در زمین است از آن وی شود, مگر شهید که او به سبب کرامتی که در شهادت میبیند آرزو میکند به دنیا برگردد و ده ها مرتبه در راه خداوند کشته شود.(صحیح بخاری,ج4,ص26)

منبع احادیث:سایت تبیان