موزیک بی کلام انتخابات 1400

دانلود موزیک بی کلام پخش شده در تیزر های انتخاباتی 1400

نوازنده: گروه کر

سال انتشار: 2021

موزیک بی کلام مینا از کریستف رضاعی

آهنگ متن فیلم حرفه ای

نام موزیک: The Wind The Scream

سال انتشار: 1981

نوازنده: Ennio Morricone

موزیک اصلی این فیلم را می توانید در این لینک پیدا کنید